RTB / PMP

Jobbar ni med annonsering via Real Time Bidding och Private Marketplaces? Det gör så klart vi också!

Alla Sportsveriges sajter och premium-annonsformat går att nå var för sig via RTB, uppkopplat mot Adforms SSP.

Vi erbjuder även alla dessa format via privata deals där vi kan hitta rätt paketlösningar åt er. Kontakta vår programmatic-ansvarige Henrik Wallin för mer info kring dessa.

Henrik Wallin
Head of Programmatic
henrik@sportsverige.se
+46 735 14 25 57